Archiwum słówek Matki Wojciechi na Rok osób konsekrowanych – 10

Nasza odnowa, drogie siostry, nie jest u końca.

Napewno siostry same odczuwają, jak bardzo jest potrzebne, aby w podstawie naszej odnowy stała moc modlitwy i z niej promieniujący dar światła. Dla nas przede wszystkim są ważne słowa Pana Jezusa: Czuwajsie i módlcie się! (Mk 14,38) Módlcie się nieustannie (1Sol 5,17).

Jeżeli nie nauczymy się wielkiej sztuce modlitwy, nie będziemy w stanie czuwać ani mieć wyczucie dla możliwości, które Pan nam ofiaruje.

Takim razem może dojść – zamiast odnowy – do derformacji.

Zamiast światła spowodujemy ciemność.

Zamiast wyczucia dla rzeczy Bożych i ich wartościowania zastygniemy w rzeczach zewnętrznych, w formalizmie i w drobiazgowości.

W takim razie nie zostaniemy błogosławięństwem – lecz zawiedziemy oczekiwania Kongregacji, Kościoła i świata.

Drogie siostry, uważam, że naszą największą troską powinno być staranie, aby odnowa w modlitwie stała na pierwszym miejscu, abyśmy też inne zadania rozwiązywały w duchu modlitwy i skupione na prawdziwe życie modlitewne.

(Z przemówienia Matki Wojciechi przy rozpoczęciu  VIII KG, 1976)