Archiwum słówek Matki Wojciechi na Rok osób konsekrowanych – 12

Konsekracja zakonna, jak mówi o niej PC 2.

I tutaj jest na pierwszym miejscu  dzialałność Boża. Lecz występuje tu sposobem osobistym też czynność człowieka, który oddaje siebie samego całe Bogu. Wtedy ofiaruje w pewien sposób siebie samego i poświęca się Bogu. Dlatego konsekracja zakonna jest czymś specjalnym, jest to akt osobisty pod wpływem łaski. Zawiera on kolejne elementy:

Wołanie Boże – specjalne wybranie ze strony Pana Boga, które umożliwia człowieku zrozumieć wezwanie Boże. Nie każdemu jest dane to zrozumienie. (Mt 19, 12)

Odpowiedż człowieka – dar z siebie, konsekracja. Więc element charyzmatyczny (w różnicy do sakramentalnego).

Przyjęcie ślubów ze strony Kościoła.

Ten, kto zobowiązuje się ślubami dla większej chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa do doskonalszej służby i niepodzielonej miłości – ten nowym sposobem wkracza do tajemnicy Kościoła i uczęstniczy poufnie w zbawczym dziełe Chrystusa.

(Matka Wojciecha 1973/12)