Archiwum słówek Matki Wojciechi na Rok osób konsekrowanych – 13

Czystość nie jest dla nas już tylko wyrzekaniem się, przezwyciężaniem siebie, lecz szczęściem.

Nie jest ona samotą serca, lecz gotowością serca  przyjąć większą i bardziej dojrzałą miłość.

Nie jest ona dla nas pytaniem, lecz odpowiedzią.

Nie jest już przyrzeczeniem, lecz rzeczywistością.  

Najwyższy czas, aby widać było na nas owoce czystości. Wierność, którą zachowałyśmy Chrystusowi, nowym sposobem pokazuje również czystość.

Czym więc obecnie jest dla nas czystość?

Przypomnijmy sobie, co właściwie zrobiłyśmy ślubem czystości?

Wyrzekłyśmy się małżeństwa. Ale już wtedy wiedziałyśmy, że chodzi o cóż więcej – że jest to dar z siebie dla Miłości Bożej. Obecnie żyjemy tę drugą stronę jako dar Boży, jako łaskę, jako uświęcenie wewnętrzne i konsekrację tego najbardziej ukrytego miejsca ludskiego bytu, które zwykłe nazywamy sercem.

(Matka Wojciecha – KOŘŽ 1/1974)