Archiwum słówek Matki Wojciechi na Rok osób konsekrowanych – 3

Nasza odnowa, drogie siostry, nie jest u końca. Napewno same odczuwamy, jak bardzo słuszne, aby za naszą odnową stała moc modlitwy  i z niej tryskający dar światła.  Zwłaszcza dziś są dla nas ważne słowa Chrystusa: Czuwajcie i módłcie się! (Mk 14,38) Módłcie sie nieustannie (1Sol 5,17).

Jeżeli nie nauczymy się wiełkej sztuce modlitwy, nie będziemy czuwające ani czułe na możliwości, które Bóg nam ofiaruje.

Potem – zamiast odnowy – może dojść do derformacji.

Zamiast światła spowodujemy ciemność.

Zamiast sensu dla rzeczy Bożych i ich wartościowania zastygniemy v zewnętrzności, w formalizmie  i w drobiazgowości.

Takim sposobem nie były byśmy błogosławieństwem – i zawiodły byśmy oczekiwania Kongregacji, Kościoła i świata.

Drogie siostry, uważam, że naszą największą troską powinno być, aby odnowa  modlitwy była na pierwszym miejscu oraz aby i inne zadania rozwiązywane były w duchu  modlitwy i z perspektywy prawdziwego życiae motlitewnego.

(Z przemówienia Matki Wojciechi przy otwaciuí VIII KG, 1976)