Archiwum słówek Matki Wojciechi na Rok osób konsekrowanych – 4

„Naszym zadaniem jest uwidoczniać Chrystusa! Nieść miłosierdzie ciepłego serca zimnemu światu, aby z nas promieniowało podobieństwo z Synem Bożym! Aby więc wszystcy, którzy popatrzą na nas, poznali, że Chrystus jest obecny w Kościele i teraz!“

(12/1974 z spotkania przełożonych i mistrzyni)