Archiwum słówek Matki Wojciechi na Rok osób konsekrowanych – 6

„Gdy połązymy słova Direktorium  z słowami Konstytucji, zacznie się na naszych oczach stopniowo  odkrywać wielkie piękno naszego powołania. Przypatrujmy się mu krok za krokiem. Duch Święty. On napełnia wszystko, - i tym sposobem zaprosił nas, abyśmy napełniały słowa Chrystusa o bezgranicznej służbie dla Królestwa. On dokonuje dzieło Chrystusa – i na tej ziemi zechciało mu się mieć w nas swoje współpracowniczki. On wszystko uświęca – i tak dokonał w nas dzieło całkowitej konsekracji, uczynił z nas wyłączną własność Boga, ponad wszystko umiłowanego, poświęcił nas dla odrębnej służby na jego chwałę. Siostry więc widzą, z jednej strony Trójca Przenajświętsza, z drugiej zaś Kościół. Nasze śluby tworzą most pomiędzy nimi. Most jest połączeniem dwu brzegów, jest to droga.  Mocno o tym pamiętajmy!

(Z pierwszego KOŘŽ 1/73 Sens życia zakonnego)