Panie nasz i Zbawicielu,

tu jest nasza

Reguła Borromejska 

Wierzymy i wyznajemy

królewstwo Pana Jezusa Chrystusa w ludzkości.

 Wierzymy i wyznajemy,

że Duch święty z swoimi rozmaitymi darami boskimi przebudza w kościele odblaski pełni boskiej, jego piękna i łaski.

Wierzymy i wyznajemy,

że w swojej miłości nieskończonej darował nam  jako jeden z swoich najpiękniejszych darów c h a r y z m a t   m i ł o s i e r d z i a,  jaki pokazał się i napełnił się w najwyższej możliwej pełni  w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa.. 

My wyznajemy ten charyzmat, przyjmujemy go i chcemy go żyć i napełniać aż do śmierci, dopóki nie oddamy go pełni miłosierdzia wiekuistego.

Wierzymy i wyznajemy,

- że ten charyzmat jest i zostaje znakiem wewnętrznym życia duchowego,

- że jest i zostanie widocznym znakiem naszej osobowości i naszej kongregacji,

- że naszym pragnieniem będzie czerpać ten charyzmat z codziennej kontemplacji życia i cierpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa,

- że bedzie stwarzać życie wewnętrzne w współnocie między nami wzajemnie po wzoru świętej rodziny Nazaretańskiej,

- że będziemy charyzmat ten wiernie rozlewać do każdego człowieka, który zostanie nam powierzony i kt’rego spotkamy jako znak chrystusa wśród nas i wśród wszystkich ludzi,

- że będziemy starać się o owe cnoty, któré ten charyzmat żąda, potrzebuje i rodzi,

- że prośba o ten charyzmat stanie się naszą codziennę modlitwą,

- że będziemy charyzmat ten  powirzać Matce Przenajświętszej, którą chcemy wezwać przede wszystkim jako Matkę Miłosierdzia,

- że będziemy kochać świętego Karola Borromeusza i że będziemy wiernie zachowywać jego testament duchowy.

To wszystko

wierzymy i wyznajemy

i pragniemy zachowywać i żyć

teraz i na zawsze.

A M E N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znojmo, 18. července 1978