Pięćdziesiętnica I.

Znajdujemy się w prądu noweny przywołującej przyjście Ducha Świętego. Mam nadzieję, że konamy ją z całego serca i z całej duszy. Usiłujmy o ciągłe mocniejszy, żywszy i żarliwszy kontakt z Nim – Dawcą Ognia i niezliczonych Darów. V Nim odnajdujemy:

- Moc, która odnawia i przekształca
- Płomień oczyszczający
- Miłość, która zapała entuzjazm,

Która budzi żarliwość, wzmacnia pragnienie calkowitego oddanie się,
wlewa odwagę i męstwo wykroczyć  drogą Ewangelii.

Czym intenzywniej będziemy połączone z Duchem Świętym, tym większą mocą  zajaśnią nasze dusze, i tym większą jakość będzie wykazywać nasze życie duchowe.

Matka Wojciecha przy okazji Pięćdziesiętnicy 1978