Pięćdziesiętnica III.

Na początku miesiąca maryjnego i w przygotowaniu na Pięćdziesiątnicę:

Duch Święty pragnie zamieszkać v naszych sercach niby u siebie w domu.

Nie kładżmy mu przeszkody!

Pozwólmy Mu działać w nas wolnie, ale tym obficiej, w ciszy, ale tym skuteczniej. Drogie siostry, przygotujmy się do jego przyjścia pokornym wyciszeniem. Bądżmy, po wzoru   Maryi - wielką ciszą, aby w duszy dzialy się cudy. Zechciejmy uwolnić w swoim sercu wszystko, co mu przeszkadza w wejściu. Oddajmy mu się całe, aby mógł nas przemienić! Te swoje przygotowanie przeżywajmy wraz z Maryją. Ona, która jest pełnią Ducha Świętego, niechaj  wyprosi nam serce czyste i pokorne, miłosoerdne i kochające, serce pełne Ducha Świętego. Zjednoczone w nim, wydajmy świadectwo Chrystusowi miłosierdnemu. I przede wszystkim – kochajmy się wzajemnie.

Matka Wojciecha, 6/1976