Wystawa Odważny świadek wiary

W Roku wiary, w roku Jubileuszu św. Konstantego i Metodiusza, obchodziliśmy też jubileusz Matki Wojciechi: od dnia 21. stycznia 2013 roku, gdy minęło 25 lat od jej śmierci, aż do dnia 25. marca 2014, gdy przypominaliśmy sobie  w uroczystej liturgii w jej rodnej wsi sto lat od jej urodzin.

Przy okazji tego jubileuszu powstała wystawa wędrowna: MĘŻNY ŚWIADEK WIARY – która i po skończeniu jubileuszu ciągłe pięłgrzymuje. Wystawa odwiedziła  w ciągu tego roku ponad 50 miejscowości w Republice Czeskiej i we Włoszech, obecnie ciągłe jeszcze putuje po terenach ČR, w sumie odwiedziła już 72 miejscowości.

Wystawa – panele: 1-89-15.

Archiwum miejsc, które wystawa odwiedziła
První panel výstavy