Kontakty a odkazy

Facebook: www.facebook.com/MatkaVojtecha

Postulátor kanonizačního řízení

SM. Remigie Anna Češíková SCB
Via Concordia, 1
00 183 Roma, Italia

Šporkova 12
118 00 Praha 1, CZ
e-mail: remigie@boromejky.cz
e-mail: postulacemv@boromejky.cz
Web Matky Vojtěchy: www.matkavojtecha.cz
Web Kongregace: www.boromejky.cz

Žádosti o informační materiál a zprávy o vyslyšení proseb zasílejte na adresu:
Postulace Matky Vojtěchy Hasmandové
Šporkova 12, 118 00 Praha 1
nebo
Via Concordia, 1, 00 183 Roma, Italia
e-mail: postulaceMV@boromejky.cz

Peněžité příspěvky na probíhající proces Matky Vojtěchy Hasmandové je možné zasílat na účet:
CSOB 311667734/0300
variabilní symbol: 1988


Za každý dar srdečné Pán Bůh zaplať!

Vaše jméno:
Váš e-mail:
Vzkaz: