Rok jubileuszowy Matki Wojciechi 2013–2014

V ramach całokościelnego Roku wiary, który otworzył  papież Benedykt XVI dnia 11. pażdziernika 2012 roku w Rzymie, i jubileuszowego roku św. Konstantego i Metodiusza w naszych krajach (1150 lat od przyjścia tych zwiastunów wiary chrześciańskiej), obchodziły też siostry borromeuszki Rok jubileuszowy Matki Wojciechi Hasmandovej, Sługi Bożej.

Dnia 21. stycznia 2013 roku upłynęło 25 lat od jej śmierci w Znojmie – Hradišciu i dnia 25. marca 2014 roku upłynęło 100 lat od jej urodzenia w Huštěnovicach.

 

K uroczystemu obchodzeniu tego roku jubileuszowego siostry zorganizowały:

  • Wystawę wędrowną: Matka Wojciecha – sługa Boża – odważny świadek wiary.
  • Wystawa ta odwiedziła kolejnie 72 miejscowości  po całej Republice Czeskiej, w Rzymie, w Frascati i w Mediolanie. Po skończeniu remontu domu dla pielgrzymów Velehrad w Rzymie bedzie ona umieszczona i tutaj.
  • Rok jubileuszowy rozpoczeliśmy mszą świętą na podziękowanie w katedrze św. Piotra i Pawła w Brnie w niedzielę, dnia 20. stycznia 2013 roku, główny celebrans był Ojciec biskup Vojciech Cikrle, i następny wernisaż wystawy odbył się w kościele św. Jakuba w Brnie.
  • Dnia  22. stycznia 2013 roku odbył się wernisaż wystawy w Pradze w auli Sszpitału sióstr miłosierdnych św. Karola Borromeusza, w którym brali udział wszystcy członkowie Czeskiej konferencji biskupów, i po nim celebrowano liturgię na podziękowanie za życie Matki Wojciechi w kościele św. Karola Borromeusza na Małej Stronie.
  • Dnia 2. lutego 2013 roku odbył się wernisaż trzeciej wersji  wystawy w miejscowości, gdzie młoda Toneczka zgłosiła się do klasztora - w Frýdlancie nad Ostravicą, w dzisiejszym Domie służb socjalnych.
  • Sesję o Matce Wojciesze, która odbyła się v Biskupskim gymnazjum w Brnie dnia 14. września 2013 roku.
  • Przygotowione i wydane zostały książki o Matce Wojciesze (Do ściągnięcia).

 

Sesja w Brnie – dnia 14. września 2013 roku

 

Dnia 14. września 2013 roku odbyła się w Biskupskim gymnazjum w Brnie całodniowa sesja. Jej celem było zaprezentować Matkę Wojciechę jako siłę napędną  odnowy posoborowej, jako kobietę, która dała się prowadzić przez Ducha świętego. Termin sesji był wybrany w bliskości rocznicy jej aresztowania – dnia 10. września 1952 roku. Sesja tworzyła centrum roku  jubileuszowego. W obecności Ojca biskupa Wojciecha Cikrle, wikariusza generalnego v Brnie, Mons. Jiřího Mikuláška, przełożonej generalnej Matki Bohuslavy Kubačákovej, innych sióstr i przełożonej generalnej borromeuszek polskich z Mikolowa uczęstniczyło około stu słuchaczy. Homilia Ojca biskupa, jego słowo wstępne i wszystkie konferencje i programy towarzyszące  w mediach są do zbaczenia w części (Do ściągnięcia).

W gymnazjum miała też miejsce wystawa wędrowna o Matce Wojciesze.

Dla studentów gymnazjum póżniej miała konferencję z prezentacją siostra Alena Bártová (tutaj, tutaj).

 

100 Rocznica urodzenia – 2014 rok

Uroczystość 100 lat od urodzenia M. Wojciechi – Drugi szczyt roku jubileuszowego  Matki Wojciechi

Dnia 25 marca 2014 roku w Huštěnovicach przy Uherskim Hradišciu, w miejscu urodzenia Matki Wojciechi Hasmandovej, osiągnął jej rok jubileuszowy swego szczytu. Ten rok został otwarty mszą św. dnia 20. stycznia 2013 roku w katedrze św. Piotra i Pawła  w Brnie, i wtedy przypominaliśmy sobie 25. rocznicę jej śmierci w Znojmie-Hradišciu.

Celem roku jubileuszowego było przywieść nową generacje ludzi – nie tylko wierzących – do zapoznania się z życiem, dzialałnością i znaczeniem Matki Wojciechi Hasmandovej dla dzisiejszego spółczeństwa. Przede wszystkim pragnęlyśmy podkreślić przes to jej wysiłek o odnowę po 2 Soborze watykańskim, jak ona sama wprowadzała ją w życie naszej współnoty. Rok wiary przypominał nam 50 rocznicę od rozpoczęcia Soboru, i my mogłiśmy uprzeć wzrok na naszą siostrę, która była zauroczona jego duchem.

Uroczyste obchodzenie święta Zwiastowania Pańskiego zostało połączone z przypomnieniem 100 rocznicy  urodzin Slugi Bożej Matki Wojciechi. Burmistrz  Huštěnovic, Pan Aleš Richtr, wiceburmistrzyni, Pani Petra Valentová i miejscowy proboszcz O. Dr. Mgr. ICLic. Mariusz Sienkowski przygotowali współny obiad dla krewnych Matki Wojciechi i dla sióstr  z naszej współnoty. Było to spotkanie bardzo serdeczne. Niektóre siostry i krewni mogli przyjechać dopiro na mszę św., która miała miejsce w kościele parafialnym św. Anny o godzinie 17. Głównym celebrantem byl arcybiskup z Olomouca  i metropolita morawski, Mons. Jan Graubner.

Przy mszy św. Ojciec arcybiskup sposobem mistrzowskim wyraził sens, dla którego Matka Wojciecha żyła. Przypomniał nam niektóre jej myśli, które były pokrzepieniem dla ludzi żyjących w rodzinach, równie jak  i dla nas, osób konsekrowanych.

„Zechciejcie zostać świętą! I będziecie! Lecz owa świętość musi nas trochę kosztować. Na ile będzie Was „ta świętość“ kosztować, na tyle ją osiągniecie. Trochę posiedzieć, bez marudzenia wewnętrznego, poklęczeć, cóż  może wydawać się zadługie, trudności przy stołe… wszędzie … przes wszystko, każdą chwilą… niechaj siostra nie należy do siebie, ani do nikogo i do niczego, tylko do Pana. “ „Ten, który naprawdę kocha Eucharistię, jest wdzięczny za każdą chwileczkę, którą może spędzić w jej bliskości.“ „Szanujcie sobie bliskość  Tabernakulum! Wszystko inne jest mniej!“

Mszę św. upiększał swoim śpiewem chór z Babic. Przyjechali księża z okolic, jak i z miejscowości bardziej odległych. Koł ołtarza zgromadziło się na 13 księży, 2 diakoni, ministranci. Piękno liturgii podkreślały dziewczynki w strojach ludowych. Przyjechało dużo krewnych Matki Wojciechi, naszych sióstr było 35 włącznie przełożonej generalnej Matki Bohuslavy Kubačákovej i postulatorki procesu kanonizacyjnego Matki Wojciechi w Rzymie, siostry Remigie Češíkovej.

Przyjechały też siostry Dominikaninki, Cyrilki, Uczennice Mistrza Boskiego, bo jedna z nich, SM. Agnieszka Rozskowska, jest wicepostulatorką procesu nad cudem. Dalej przybyły siostry Niepokalanego Poczęcia Dziewicy Maryi. Te siostry przyszły z współnot, które działają na terenach Uherskeho Hradišcia i okolic. Wierzący przybyli nie tylko z Huštěnovic, ale też z parafii okolicznych. Siostra Remigia przypomniała przy podziękowaniu słowa, które napisały o Matce Wojciesze siostry do jej nekrologu:

„Jej życie było dla naszych współnot Darem Bożym. Była ona dla nas wzorem, światłem i nauczycielką charyzmatu, i przes to pokazywała nam  droge naśladowania Chrystusa. Zostawiła nam ona zacny przykład życia i śmierci dla Boga.“ Matka Wojciecha zostawiła w naszej współnocie głeboki ślad duchowny.

Chcemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej uroczystości swoim udziałem i modlitwą. Ci, którzy uczęstniczyli we mszy św., otrzymali w pamiątkę  na te wydarzenie upominkę, którą dołączamy (tutaj a tutaj).
 

Wystawa w Rzymie

V ciągu kanonizacji dwu papieży (27. kwietnia 2014 roku) została w Kolegium rzymskim Nepomuceno ponownie otwarta wystawa wędrowna o Matce Wojciesze, którą odwiedzili też ministrzy Daniel Hermann i Helena Válková – w akompanii ambassadora  u Stolicy świętej, JUDr. Pavla Vošalíka.

Wystawa w swojej wersji włoskiej  odbyła się ponajpierw właśnie w Nepomucenumi to kilka razy przy różnych okazjach. Przy jej wernisażu obecny był też czeski ambassador u państwa Włoskiego, Pan Dr. Petr Buriánek, z swoją rodziną i inni goście.

Z iniciatywy ambassadora u Stolicy świętej wystawa byla udostępniona w bazilyce Santa Croce in Gerusalemme w Rzymie, w katedrze tytularnej Ojca kardynała Miloslava Vlka. Ojciec kardynał celebrował tu z księżmi z Czech  mszę św. za beatyfikację Matki Wojciechi, potem wszystcy obecni przesunęli się na wernisaż do refektorium byłego klasztora cysterciaków. Obok przemówienia pana ambassadora Pavla Vošalíka i postulatorki procesu SM. Remigie Češíkovej śpiewali i grali przy uroczystości seminarzyści z kolegium Nemomucenum razem z siostrą Dolorosą. Po wernisażu Telewizja Czeska zrobiła reportaż z uroczystości, który opublikowała w wiadomościach głównych.

Po wernisażu przenieśliśmy wystawę do atrium bazyliki, gdzie była ona udostępniona publiczności w ciągu naśladującego miesięca. Potem była ona przeniesiona do nowo zbudowanego kościoła św. Katarzyny z Sieny w niedalekiej dzielnicy. Na te wydarzenie wspomina pewien młody mężczyzna imieniem Andrea Rahinò. (list)

Wystawa dalej piełgrzymowała do Domu dla seniorów na Frascati, gdzie działają nasze siostry z Francji (zdjęcie).

Po powrocie ekspozycja na trzy tygodnie została zamieszczony w Bazylice San Bartolomeo al Isola, na terenach byłego kościoła imieni św. Wojciecha.

Wystawa w Mediolanie

Gdy już zbliżało się zakończenie etapu rzymskiego procesu kanonizacyjnego, Ojciec kardynał Miloslav Vlk razem z arcybiskupem Mediolanu, kardynałem Angelem Scolą, w spółpracy  z ambasadą czeską u Stolicy świętej zdecydowali, że wystawa o borromeuszce czeskiej mogła by dotrzeć też do miasta, które jest siedzibą św. Karola Borromeusza.

Wystawę połączono z sesją, która odbyła się dnia 26. listopadu 2014 o godzinie trzeciej po poludniu na Unywersitecie Sacro Cuore w Mediolanie. Po sesji z uczęstnikami z różnych narodów był wernisaż, w ciągu którego zaśpiewali alumni z Nepomucenum z siostrą Dolorosą.

Życie Sługi Bożej, Matki Wojciechi Hasmandovej, któremu poświęcona jest większość tej wystawy, swoim znaczeniem zasięga do wydarzeń pory byłej komunistycznej Czechoslowacji, i dla tego  część  wystawy tworzą też panele z wystawy Dyktatura versus nadzieja. Siostra Remigia razem z kuratorką wystawy, panią Dr. Vladimírą Vaníčkovą, starały się pokazać, jak reżym totalitarny negatywnie oddziaływał  na życie całego spolzceństwa i wszystkich jego części, nie tylko Kościoła i nie tylko pojedyńczych osób.

Bardziej szcegołowo podawały te treści wykłady i konferencje, które zabrzmiały na ten temat  na Uniwersytecie v ciągu sesji.

Obecnie wystawa przygotowana jest tak, aby  po skończeniu remontu domu rzymskiego dla piełgrzymów Velehrad mogła ona przemawiać do licznych piełgrzymów z Republiki Czeskiej w wersji czeskiej w pieknej Sali tego domu.

Medailon s postulátorkou

procesu Matky Vojtěchy Hasmandové, natočila umělecká dvojice Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristína Studničková, zde je k zhlédnutí.